Skip naar content

KA122 | Kortlopende Mobiliteitsprojecten

Primair en voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Een kortlopend mobiliteitsproject duurt 6 tot 18 maanden, waarbinnen je maximaal 30 mobiliteiten kunt organiseren. Binnen de volwasseneneducatie kan je kortlopende mobiliteitsprojecten organiseren voor medewerkers en/of vrijwilligers, maar ook voor volwassen leerders. Het doel is om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Wil je meer weten? Lees hier dan verder.