Skip naar content

KA1 | Mobiliteit | Erasmus Accreditatie | Onderwijs & Training

Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en organisaties in de volwasseneneducatie kunnen één keer per calljaar een aanvraag indienen voor een Erasmus Accreditatie. De eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen is op 19 oktober 2023. 

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Dien tijdig je aanvraag in

Hoe dien je je aanvraag tijdig in? Bekijk hiervoor het stappenplan subsidieaanvraag voor jouw onderwijssector:

Aanvullende informatie vind je op de website van de Europese Commissie.

Hulp nodig bij je aanvraag? 

Overweeg je om een aanvraag in te dienen voor de Erasmus Accreditatie? Of ben je al bezig in de Application Portal? Check dan de onderstaande FAQ met nuttige tips.