Skip naar content

KA1 | Mobiliteit

Individuele mobiliteit op het gebied van primair en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie, startend tussen 1 januari 2022 en 31 mei 2022

Primair en voorgezet onderwijs Volwasseneneducatie

Lees hier meer over deze subsidiemogelijkheid:

Op het vernieuwde Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform van de Europese Commissie vind je alle aanvraagformulieren van de Call 2021. 

Lees hier meer over het aanvragen van een subsidie Erasmus+: