Skip naar content

KA1 | Jongerenparticipatieprojecten | Jeugd

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 20 februari 2024, 12.00 CET. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2024 van start gaan.

Jeugd & jongerenwerk

Met deze subsidielijn stimuleert Erasmus+ Jeugd projecten waarbij jongeren de mogelijkheid en waar nodig de ondersteuning krijgen om hun mening te uiten, bij te dragen aan besluitvorming en deze ook te beïnvloeden.