Skip naar content

Centrale actie | Jean Monnet 2023

De Jean Monnet-acties van Erasmus+ dragen bij aan de verspreiding van kennis over de Europese Unie.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Projecten in het kader van Jean Monnet vallen onder de centrale acties van Erasmus+. Centrale acties worden uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal.