Skip naar content

Centrale actie | European Universities

Om de verdere uitrol van het initiatief European Universities te ondersteunen, is door de Europese Commissie een nieuwe call gelanceerd voor het indienen van projectvoorstellen om Europese universiteiten in heel Europa te ondersteunen.

Hoger onderwijs

Projecten in het kader van European Universities vallen onder de centrale acties van Erasmus+. Centrale acties worden uitgevoerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal