Skip naar content

Centrale actie | Erasmus+ Teacher Academies

Partnerschappen ter bevordering van excellentie: Erasmus+ Teacher Academies

Hoger onderwijs

Let op: dit betreft een centrale actie, speciaal voor lerarenopleidingen.

Voor centrale acties Erasmus+ loopt de subsidieaanvraag niet via het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar via het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal.