Skip naar content

Centrale actie | Centres of Vocational Excellence

Een initiatief voor platforms die samen en geïntegreerd gaan werken aan de lokale en regionale strategieën voor groei, innovatie en concurrentievermogen.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Centres of Vocational Excellence (CoVEs) brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren (bijvoorbeeld groene en circulaire technologieën, e-mobility of gezondheidszorg) en een innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bijvoorbeeld artificiële intelligentie, klimaatverandering of de integratie van migranten).

Voor wie?
Instellingen van beroepsonderwijs en -training, bedrijven, organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, onderzoeksinstituten en alle andere relevante organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -training of de arbeidsmarkt.

In de portal vind je het specifieke aanvraagformulier.