Skip naar content

Centrale actie | Capacity building in Vocational Education and Training

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn in het MBO-veld in 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' en derde landen.

In de portal vind je het specifieke aanvraagformulier.

Middelbaar beroepsonderwijs