Skip naar content

Centrale actie | Capacity building in Higher Education

In een capaciteitsopbouwproject werken hogeronderwijsinstellingen uit meerdere 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' samen aan verbetering van het hoger onderwijs in één of meerdere 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. 

In de portal vind je het specifieke aanvraagformulier.

Hoger onderwijs