Skip naar content

Aanvraag call 2024 - Capacity Building in Vocational Education & Training

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 29 februari 2024, 17.00 CET.

Middelbaar beroepsonderwijs

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn in het mbo-veld in 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' en derde landen. Het doel van de projecten is het ondersteunen van de relevantie, toegankelijkheid en ontvankelijkheid van instellingen en systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding in niet met het programma Erasmus+ geassocieerde derde landen als motor voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Themagebieden 2024

  • Werkplekleren (voor jongeren en/of volwassenen)
  • Mechanismen voor kwaliteitsborging
  • De beroepsontwikkeling van leerkrachten/opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding
  • Sleutelcompetenties, waaronder ondernemerschap
  • Publiek-private dialoog en partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding
  • Innovatie in beroepsonderwijs en -opleiding
  • Groene en digitale vaardigheden voor de dubbele transitie
  • Afstemming van vaardigheden op huidige en toekomstige arbeidskansen, ook in veelbelovende waardeketens in ontwikkeling

Een voorstel voor Call 2024 moet gericht zijn op één of meerdere van deze thema's. Een voorstel kán ook een ander thema behandelen, maar dan moet goed worden aangegeven hoe het voorstel aansluit op de behoeften uit een specifieke regio.