Workshop administratieve en financiële verantwoording KA2-projecten

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Workshop voor projectcoördinatoren van KA2-projecten Call 2016, Call 2017, Call 2018

  • Locatie: Seats2Meet
  • Adres: Utrecht CS
  • Aanvang:18 april 2019 - 12:00
  • Eind:18 april 2019 - 16:00

Jaarlijkse workshop over de regelgeving voor de administratieve en financiële verantwoording van lopend(e) KA2-project(en).


Ter voorbereiding vragen wij de deelnemers om de overeenkomst en de bijbehorende annexen goed na te lezen over wat de rol als coördinator is met betrekking tot de administratie en verantwoording. We stellen het op prijs als eventuele vragen bij de aanmelding worden doorgegeven.

Wij raden deelname aan deze workshop sterk aan. We willen met het presenteren van de informatie en het beantwoorden van de vragen de deelnemers ondersteunen bij het voldoen aan de gestelde eisen voor de administratie en de financiële verantwoording. Het Nationaal Agentschap is er samen met de projectcoördinatoren bij gebaat om geen projectkosten af te hoeven keuren.

Voor wie?

De workshop is voor projectcoördinatoren en, indien van toepassing, de betrokken medewerker bij de administratie en financiële projectverantwoording. De projectcoördinatoren en tekenbevoegden hebben tevens een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Programma

12.00 uur | Ontvangst met lunch
13.00 uur | Start workshop
16.00 uur | Einde workshop

Call 2018

Annex I - General conditions
Annex III - Financial and contractual rules

Call 2017

Annex I - General conditions
Annex III - Financial and contractual rules

Call 2016

Annex I - General conditions
Annex III - Financial and contractual rules