Skip naar content

Webinar | Het ABC van meertaligheid op de basisschool

De Nederlandse samenleving is meertalig: naast het Nederlands worden er veel andere talen gesproken. Kinderen komen op school met hun eigen taalachtergrond: één of meerdere thuistalen en in sommige gevallen het Nederlands nog niet of pas net in ontwikkeling.

In samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) organiseren Nationaal Agentschap Erasmus+ en Nuffic op 16 februari (15.00 - 16.30 uur) een webinar over meertaligheid op de basisschool. Dit webinar is bestemd voor iedereen in het basisonderwijs die hun eerste stappen zetten in meertaligheid en op zoek zijn naar handvatten en voorbeelden.

Primair en voortgezet onderwijs

Tijdens dit praktische en interactieve webinar gaan experts van SLO, Nuffic en het Nationaal Agentschap Erasmus+ in op vragen rondom meertaligheid:

  • Waarom zou je aandacht besteden aan meertaligheid van je leerlingen?
  • Hoe kun je meertaligheid een plek geven op school en in de klas?
  • Welke subsidiemogelijkheden zijn om invulling te geven aan meertaligheid?
  • Hoe kan jouw leerkracht-handelen bijdragen aan het bewust inzetten van de talenkennis en het meertalig bewustzijn van de leerlingen?
  • Hoe creëer je intern en extern draagvlak voor meertaligheid?
  • Hoe draagt meertaligheid bij aan wereldburgerschap?

Tijdens dit praktische en interactieve webinar gaan Inge Jansen en Machteld Moonen van SLO, Jantien Smit van Hogeschool Utrecht, Annelijn Beltman van KC de Werf in Arnhem en experts van Nuffic en het Nationaal Agentschap Erasmus+ in op vragen rondom meertaligheid.

Je kunt bij aanmelding ook jouw vragen voor het webinar doorgeven.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven