Skip naar content

Webinar | The (he)art of participation - Empowering and engaging young people in decision-making

30 november 2022 | Geef je op voor 27 november | Een webinar voor beleidsmedewerkers met interesse in jongerenparticipatie binnen gemeentes.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

Het webinar 'The (he)art of participation' wordt georganiseerd als onderdeel van het partnerschap Democracy Reloading. Het thema is de participatie van jongeren in de gemeentelijke besluitvorming besproken en wat de rol van lokale en regionale gemeenten hierin betekent.

Wat leer je?

Het algemene doel is om jongeren te laten deelnemen aan gemeentelijke beslissingen. Dit betekent dat wat de rol is van gemeenten om jongeren te vinden, voor te bereiden en te betrekken bij gemeentelijke besluiten. Andere doelstellingen zijn o.a.:

  • het begrijpen van participatie en het betrekken van jongeren bij de besluitvorming;
  • het kennismaken met enkele middelen via de toolkit van Democracy Reloading;
  • het laten zien van andere leermogelijkheden binnen Democracy Reloading.

Voor wie?

De webinar is bedoeld voor gemeenteambtenaren en hun partners die hun jongerenbeleid en bijbehorende projecten willen verbeteren om jongeren meer bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken.

Praktische informatie

Deelname is gratis. Zorg voor een goede video- en geluidsverbinding. Tijdens het online panel wordt Engels gesproken. Er is ruimte voor 50 deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 27 november via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 28 november hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mandy Evers via m.evers@nji.nl

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven