Webinar | Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Hoger onderwijs
Gepubliceerd op: 20 oktober 2020

Op 27 oktober organiseren Neth-ER en Nuffic een webinar over het verwerven van internationale competenties door middel van virtuele en blended mobiliteiten van studenten. Tijdens dit webinar onderzoeken we de rol die digitalisering kan spelen bij het ondersteunen van internationalisering in het onderwijs en wisselen we van gedachten over hoe dit vorm kan krijgen via een virtueel klaslokaal of een virtuele stage.

  • Aanvang:27 oktober 2020 - 11:00
  • Eind:27 oktober 2020 - 12:00
  • Inschrijving gesloten 

Internationale competenties verwerven in tijden van corona

Als gevolg van de coronacrisis is de digitalisering van het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. Wij nodigen u uit voor een discussie over de digitalisering van de internationale studentenmobiliteit.  

We willen een antwoord geven op de centrale vraag: hoe verwerf je internationale competenties in een digitaal internationaal klaslokaal of tijdens een virtuele stage? Wat is bovendien nodig om virtuele of gemengde mobiliteit te laten slagen? Hoe betrekken we studenten bij virtuele mobiliteit? En hoe kan virtuele en blended mobility worden ingezet om de fysieke mobiliteit optimaal te ondersteunen?  

De voertaal van deze online bijeenkomst is Engels.

Schrijf je in voor 25 oktober!

Het webinar vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2020 van 11:00 tot 12:00 uur via WebEx (voertaal: Engels). Deelnemers kunnen tijdens het webinar vragen stellen in de chat, maar ook voorafgaande aan de bijkomst in het inschrijfformulier.

Inschrijving is mogelijk tot 25 oktober. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een link naar het webinar.

Programma

11:00 – 11:05 


Welcome – Anne Rosier, researcher at Nuffic
 

11:05 – 11:10


Introduction of the intercultural competence model – Anne Rosier, researcher at Nuffic

 

11:10 – 11:25 


International Higher Education students on learning in a virtual classroom – Yigit Kirca (International student, studying a BA in physics at the University of Groningen) and Pham Vu Hoang (International student, studying a BA in International Communication at Hanzehogeschool) 

 

11:25 – 11:40 


Students' experiences on learning during a virtual internship – Tychô Kort (Hogeschool Zuyd, virtual internship South Africa), Bolijn van Vliet and Sylvie van Hugten (both from Nimeto Utrecht, virtual internship Spain)

  

11:40-11:55 


Presentation by the Commission on the Digital Education Action Plan and the role of student mobility – Chrystalla Petridou, Policy assistant to the director for Innovation, International Cooperation and Sports, DG EAC, European Commission 
 

11:55-12:00 


Closing remarks 
 

Dit webinar wordt gezamenlijk georganiseerd in samenwerking met de leden van Neth-ER op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs: Nuffic, JOB, LSVb, ISO, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Voor vragen over de registratie en het programma kun je per e-mail contact opnemen met neth-er@neth-er.eu.