Skip naar content

Van Project naar Projectplan naar Subsidieaanvraag

22 januari 2021 | Geef je op voor 20 januari | Een training in het realiseren van subsidieaanvragen voor Jongerenparticipatieprojecten.

Jeugd & jongerenwerk

Save the date

Zet 22 januari alvast in de agenda: op deze dag organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd 'Van Project naar Projectplan naar Subsidieaanvraag', een worklab waarbij deelnemers stap voor stap toewerken naar een subsidieaanvraag voor een Jongerenparticipatieproject.

Voor wie?

Dit worklab is voor jongeren(organisaties) met weinig tot geen ervaring met het programma Erasmus+ en/of het schrijven van subsidieaanvragen en hier wat hulp in kunnen gebruiken. 

Weet dat we voorafgaand deze worklab ook 'Van Droom naar Idee naar Project' organiseren. Zie daarvoor een van deze agenda-items.

Praktische informatie

Deze training vindt plaats op 22 januari 2022 van 10.00 tot 15.00 (incl. lunch) in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en je reiskosten worden vergoed. Je kunt je tot 20 januari 2022 aanmelden via dit formulier