Skip naar content

Training | YOCOMO: be(come) civically engaged

23 april 2023 - 28 april 2023 | Geef je op voor 15 januari | Training voor jongerenwerkers over maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'YOCOMO: be(come) civically engaged' is een nieuwe training voor jongerenwerkers, waarbij deelnemers leren Being Civically Engaged, maatschappelijke betrokkenheid, uit het ETS Competence Model toe te passen.

Wat leer je?

Het doel van de cursus is om deelnemers kennis te laten maken met verschillende manieren van competentiegerichte ontwikkeling voor jongeren op maatschappelijk gebied. De doelstellingen van de cursus zijn o.a.:

  • het ontdekken van het competentiegebied Being Civically Engaged binnen het ETS Competence Model;
  • het bekijken hoe jongerenwerk een rol kan spelen in maatschappelijke ontwikkeling;
  • het uitwisselen good practices en uitdagingen rondom maatschappelijke betrokkenheid in het jongerenwerk.

Voor wie is het?

De cursus is ontwikkeld in het kader van de European Training Strategy en bedoeld voor jongerenwerkers met interesse in hun eigen maatschappelijke betrokkenheid en de rol die zij kunnen hebben in het ondersteunen van jongeren daarin.

Praktische informatie

De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens de training.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van SALTO-YOUTH. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mandy Evers via m.evers@nji.nl.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven