Skip naar content

Training | Inclusion Training for Trainers

16 mei - 21 mei 2022 | Geef je op voor 10 april | Een training over het inclusiever maken van trainingsactiviteiten.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'Inclusion Training for Trainers' is een zesdaagse introductietraining over het opzetten van internationale jongerenactiviteiten in het kader van inclusie. Via interactieve, non-formele leermethodes wordt er o.a. gefocust op het uitwisselen van ervaringen en hoe Letse organisaties omgaan met inclusie en diversiteit.

Wat leer je?

De doelstellingen van de training zijn:  

  • het creëren van bewustwording over uitsluitingsfactoren die sommige deelnemers ervan weerhouden deel te nemen aan trainingsactiviteiten;
  • het ontwikkelen en uitwisselen van benaderingen om trainingsactiviteiten inclusiever te maken voor diverse doelgroepen (niet alleen gehandicapten, maar ook andere doelgroepen);
  • het leren en delen van methodes om 'inclusie- en diversiteitskwesties' op een effectieve manier aan te pakken in trainingen (deelnemers stimuleren om meer inclusie/diversiteitgericht te denken, hen tools aanreiken).

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor trainers die actief zijn in jongerenwerk en het programma van Erasmus+.

Praktische informatie

De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. Er wordt Engels gesproken. De reiskosten en kosten voor programma, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er is plek voor 25 deelnemers.

Informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van SALTO. Aanmelden kan tot 10 april 2022, eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 20 april hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mandy Evers (via m.evers@nji.nl)

 

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven