Training Impact in Erasmus+ centrale acties

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Op 10 september organiseert het NA Erasmus+ Onderwijs & Training een impacttraining voor (potentiële) aanvragers van een Knowledge Alliance, een Sector Skills Alliance of een Capaciteitsopbouwproject, in het Centraal Museum te Utrecht.

  • Locatie: Utrecht
  • Adres: Centraal Museum, Agnietenstraat 1, 3512 XA Utrecht
  • Aanvang:10 september 2019 - 9:30
  • Eind:10 september 2019 - 13:30
  • Inschrijving gesloten 

Aanleiding
Het programma Erasmus+ biedt een breed palet aan subsidiemogelijkheden. Naast de bekende mobiliteitsbeurzen voor leerlingen, studenten en staf die door het NA Erasmus+ Onderwijs & Training toegekend worden aan Nederlandse organisaties voor onderwijs en training, zijn er bijvoorbeeld ook  “Centrale Acties”, die door het Uitvoerende Agentschap EACEA in Brussel worden beheerd en uitgevoerd. Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training verleent hierbij een ondersteunende rol door middel van voorlichting aan potentiële aanvragers en door succesvolle projecten voor het voetlicht te brengen. De volgende aanvraagronde heeft in 2020 plaats, met deadlines in februari 2020.

Impact en Erasmus+
Erasmus+ hecht veel waarde aan impact, zowel voor de centrale als decentrale acties. Welke veranderingen brengen de gesubsidieerde projecten teweeg? En hoe verhoudt zich de relevantie van een projectvoorstel tot de impact ervan? Hoe vertaalt de beoogde impact zich in een goed projectvoorstel? Om bij deze vragen te ondersteunen, organiseert het NA Erasmus+ Onderwijs & Training een impacttraining voor (potentiële) aanvragers van een Knowledge Alliance, een Sector Skills Alliance of een Capaciteitsopbouwproject.

Doelstelling

Na de training 'Impact in Erasmus+ Centrale Acties' ...

  • Heb je een scherpere projectidee (Waarom wil je het project doen? Vindt de doelgroep het ook belangrijk?);
  • Kun je resultaten in samenhang benoemen;
  • Ben je op de hoogte van de kernbegrippen rond impact;
  • Heb je gelegenheid gehad om te netwerken en ideeën uit te wisselen.


Voor wie is het?
De training is bedoeld voor medewerkers/staf in hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, die betrokken zijn bij het schrijven van een projectvoorstel, of die een (al enigszins gevorderd) idee hebben voor een voorstel binnen een van de hierboven genoemde centrale acties KA2 (KA, SKA en CBHE). Bij genoeg belangstelling biedt het NA een verdiepende vervolgsessie op dinsdag 12 november 2019.

Wanneer en waar

Datum: 10 september
Locatie: Centraal Museum, Agnietenstraat 1, 3512 XA Utrecht (bus 2 vanaf station Utrecht Centraal richting het Museumkwartier stopt voor het museum)
Inloop 9:30 uur
Programma: 10:00 – 12:30 uur
Netwerklunch: 12:30 – 13:30 uur

Aantal personen: 25 (max. 2 personen per instelling).

Je kunt je tot 3 september hier registreren.

Wat de training niet beoogt
De verantwoordelijkheid voor de beoordeling en selectie van aanvragen binnen de centrale acties ligt bij het Uitvoerende Agentschap EACEA in Brussel. Deze training is geen directe ondersteuning bij het schrijven van een projectaanvraag, noch een diepgaande voorlichting over de technische aspecten van de verschillende Erasmus+ centrale acties. Deelnemers kunnen geen recht ontlenen aan de training in het licht van de beoordeling van de projectaanvraag door het EACEA.