Skip naar content

Training | Do IT in Youth Work

5 - 8 juli 2022 | Geef je op voor 15 mei | Een training over digitaal jongerenwerk om digitale competenties bij jongeren te ontwikkelen.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'Do IT in Youth Work' is een vierdaagse training waarbij deelnemers de kans krijgen om meer te leren over digitaal jongerenwerk, digitale veiligheid, STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en hoe ze verschillende tools, zoals LEGO en 3D-printen, kunnen gebruiken in hun werk. 

Wat leer je?

Doelstellingen van deze training zijn o.a.: 

  • het verkennen van voor- en nadelen van online leren - Vertrouwd raken met tools zoals Snapchat, TikTok, Miro, en andere tools die gebruikt worden in jongerenwerk;
  • het presenteren van methoden, instrumenten en activiteiten die gebruikt kunnen worden in digitaal jongerenwerk;
  • het ervaren en leren hoe verschillende ruimtes (open-air, analoog/digitaal) gebruikt kunnen worden om een ondersteunende leeromgeving te creëren;
  • het ondersteunen van netwerken en verbinding van deelnemers in toekomstige samenwerking in digitaal jongerenwerk.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers die aan het begin van hun professionele traject staan en nieuwe kennis willen opdoen op het gebied van digitaal jongerenwerk.

Praktische informatie

De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. Er wordt Engels gesproken. De reiskosten en kosten voor programma, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. De training zal online en offline worden gegeven. De deelnemers zal worden gevraagd deel te nemen aan de e-learning cursus vóór de live training zelf.

Informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van SALTO. Aanmelden kan tot 15 mei 2022, eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 31 mei hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mandy Evers via m.evers@nji.nl

 

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven