Together Old and Young face-to-faceworkshops over intergenerationeel leren

Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 17 september 2019

Binnenkort zullen twee TOY-face-to-faceworkshops plaatsvinden, voor professionals of vrijwilligers die met jonge kinderen en ouderen werken.

 • Locatie: ICDI
 • Adres: Hooglandse Kerkgracht 17-F, 2312 HS, Leiden
 • Aanvang:17 oktober 2019
 • Eind:17 oktober 2019
 • Inschrijving gesloten 

Het Erasmus+ KA204-project Together Old and Young is een beweging die intergenerationeel leren (IGL) stimuleert, verrijkt, promoot en toepast. Sinds 2012 heeft het internationale projectteam kunnen aantonen dat samen leren een positieve impact heeft op zowel jonge kinderen als senioren, en ook op de samenleving als geheel. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: vergroot wederzijds begrip en persoonlijk welbevinden, verminderd gevoel van eenzaamheid en een groter gevoel van verbondenheid. Op kinderen heeft de rust en het geduld van senioren een positieve impact op hun zelfvertrouwen en lerend vermogen.

Gratis online cursus

TOY biedt twee keer per jaar de gratis online cursus aan (voertaal: Engels): de volgende online cursus start op 14 oktober 2019. 

TOY-face-to-faceworkshops (17 oktober en 14 november)

Parallel aan deze gratis TOY-online cursus zullen binnenkort twee TOY-face-to-faceworkshops plaatsvinden (voertaal: Nederlands) bij ICDI in Leiden.

Deze workshops zijn interessant voor o.a. pedagogisch medewerkers en kwaliteits- en beleidsadviseurs die met jonge kinderen of ouderen werken, omdat ze helpen om dieper in te gaan op de TOY-online cursus en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een IGL-projectplan.

Workshop 1 (donderdag 17 oktober 2019, 19.00 - 21.30 uur)

 • het versterken van contacten tussen deelnemers die meedoen aan de TOY-online cursus, het bevorderen van uitwisseling van IGL-praktijkervaringen;
 • de link leggen tussen de wensen en dromen van de deelnemers (en die van hun organisaties) ten aanzien van IGL, én de TOY-visie, TOY-doelen en de cursusdoelstellingen;
 • de verkenning van het TOY-cursusleerplatform.

Workshop 2 (donderdag 14 november 2019, 09.30 - 12.30 uur)

 • terugblik op ervaringen n.a.v. de TOY-online cursus en uitwisseling van nieuwe IGL-inzichten;
 • zelfevaluatie van IGL-vaardigheden en competenties, en signalering van mogelijke ontwikkelgebieden in het belang van kinderen en ouderen;
 • maken van een plan van aanpak voor een nieuwe IGL-initiatief.

Aanmelden | Kosten

Meld je vóór 6 oktober aan voor de twee TOY-face-to-faceworkshops in Leiden door een bericht te sturen naar Ana del Barrio Saiz (mail@anadelbarrio.nl).

Kosten TOY-face-to-faceworkshops: 150 euro p.p., btw-vrij. of 100 euro p.p., btw-vrij (indien twee collega’s per organisatie).