Skip naar content

TCA | Vlaams-Nederlandse Conferentie “De Inclusieve Klas”

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 8 juli 2022

Primair en voorgezet onderwijs

TCA | Vlaams-Nederlandse Conferentie “De Inclusieve Klas” 

- inclusie en diversiteit in de klas in grootstedelijke context -

 • Land: België
 • Plaats: Vlaanderen
 • Aanvang: 5 oktober 2022
 • Eind: 6 oktober 2022

Inclusie en diversiteit in de klas in grootstedelijke context

Deze conferentie zal focussen op hoe scholen uit het Vlaamse en Nederlandse basisonderwijs (4/5-12 jarigen) vanuit grootstedelijke context aan inclusief onderwijs doen.

Thematische focus

“De inclusieve klas” zal focussen op specifieke inclusie-onderwerpen relevant voor medewerkers op basisscholen:

 • (interculturele) diversiteit en inclusie op school en hoe ermee omgaan in de klaspraktijk;
 • taal en identiteit in een grootstedelijke schoolcontext.

Programma in het kort

 • 5 oktober (dag 1) – ‘s ochtends aankomst vanaf 11:30 uur en lunch om 12:30 uur, ‘s middags gastsprekers en workshops, ’s avonds diner.
 • 6 oktober (dag 2) – ‘s ochtends schoolbezoek, lunch, ‘s middags om 13:30 uur vertrek deelnemers.
 • Het uitgebreide programma vind je hier.

Doelstellingen

 • Inspiratie opdoen en scholen samenbrengen om van elkaar te leren, om tips and tricks, handvaten en goede praktijkvoorbeelden aangereikt te krijgen.
 • De relevantie van sociale inclusie zichtbaar te krijgen.
 • Leren over hoe Erasmus+ kan bijdragen aan de inclusieve leercontext.

Doelgroep

“De inclusieve klas” brengt ruim 30 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland samen met het volgende profiel:

 • Medewerkers van een school die inclusief wensen te werken op school
 • Erasmus+ begunstigden die projecten rond ‘inclusie’ hebben lopen of uitgevoerd
 • Nieuwkomers tot Erasmus+ maar ervaren met ‘inclusie’ in een grootstedelijke context

Deelname

Dit seminarie wordt gefinancierd door de Nationale Agentschappen Erasmus+ van Vlaanderen en Nederland. De deelnamekosten worden door deze NA’s betaald en de deelnemers dienen dus voor het programma geen bijdrage te leveren.

Overnachting en maaltijden

De Nationale Agentschappen Erasmus+ van Vlaanderen en Nederland nemen de organisatiekosten op zich en de deelnemers betalen dus geen bijdrage voor de overnachting in Antwerpen (5 oktober) en de maaltijden zoals voorzien in het programma.

Reiskosten

De Nationale Agentschappen Erasmus+ van Vlaanderen en Nederland vergoeden de reiskosten van de deelnemers op basis van een ingediende declaratie/factuur.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich door middel van een online aanvraagformulier uiterlijk 8 juli a.s. aanmelden. Er zijn per land maximaal 16 plaatsen beschikbaar. Bij meer aanmeldingen zal op basis van het aanvraagformulier een selectie worden gemaakt.