Skip naar content

TCA | Thematic seminar "Active bodies = active minds. how to infuse erasmus+ projects with physical activity"

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 17 juni op via het SALTO-platform!

Alle onderwijssectoren
 • Land: Litouwen
 • Plaats: Vilnius
 • Aanvang: 6-9-2024
 • Eind: 9-9-2024
 • Voertaal: Engels

Wat is het?  

Het is algemeen bekend dat lichaamsbeweging de gezondheid van de hersenen bevordert en onlosmakelijk verbonden is met cognitieve ontwikkeling en geestelijke gezondheid. “Active Bodies = Active Minds” komt voort uit deze holistische benadering en richt zich op het integreren van methoden voor lichaamsbeweging in projecten van Erasmus+, instellingen en het persoonlijke leven, en tegelijkertijd op het verkennen van manieren om projecten van Erasmus+ fysiek actiever te maken. 

Deze TCA gaat niet over sport, maar over het belang van lichaamsbeweging in het leerproces, onderwijsinstellingen en het persoonlijke leven. Het is een kans om de toegevoegde waarde van lichaamsbeweging in het onderwijs te onderzoeken en hoe mobiliteit kan worden geïntegreerd in Erasmus+ projecten en onderwijsactiviteiten. 

Het programma is nog in ontwikkeling met spannende presentaties en sociale activiteiten die binnenkort worden aangekondigd. 

De belangrijkste doelen van dit thematische seminar zijn: 

 • Nieuwe ideeën stimuleren voor Erasmus+ internationale samenwerkingsprojecten, die lichaamsbeweging in onderwijsinstellingen zouden bevorderen.
 • Sectoroverstijgende netwerkmogelijkheden bieden over het thema lichaamsbeweging in Erasmus+ projecten en onderwijsinstellingen.
 • Bewustmaking van de toegevoegde waarde van sport en lichaamsbeweging in onderwijs en opleiding.
 • Good practices uitwisselen.
 • Fysiek actief zijn en deelnemen aan het evenement “Erasmus+ Run” door aanwezig te zijn bij de Vilnius Marathon op 8 september 2024 en de bekendheid van het Erasmus+ programma te vergroten. 

Wat leer je?  

De deelnemers aan dit thematisch seminar zullen: 

 • Partners vinden voor de toekomstige voor projecten van Erasmus+.
 • Werkmethoden, instrumenten en benaderingen ervaren om het niveau van lichaamsbeweging in leerprocessen te verhogen.
 • Praktijkvoorbeelden verkennen.
 • Een beter begrip krijgen van de effecten en het belang van lichaamsbeweging als middel om het welzijn van doelgroepen, gemeenschappen van de organisatie en werknemers dagelijks te vergroten.
 • Een gemeenschap opbouwen door gezamenlijke ervaring met voormalige en huidige Erasmus+ projectdeelnemers en andere belanghebbenden door deel te nemen aan een massaal grassroots sportevenement en 
 • Onderzoeken hoe de bevordering van lichaamsbeweging deel kan uitmaken van de duurzaamheidsaanpak van organisaties. 

Voor wie? 

Dit evenement staat open voor alle voormalige of huidige deelnemers aan het programma Erasmus+ en vertegenwoordigers van alle onderwijssectoren. We verwachten volwassenenopleiders, docenten van basis-, middelbare, en mbo-scholen, die geïnteresseerd zijn in “leren terwijl je beweegt” onderwijs- en leermethoden.  

Praktische informatie 

Aankomst en registratie op vrijdag 6 september tussen 12:00 en 13:00 uur. Vertrek op maandag 9 september.  

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Litouwse Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden 

Je kan je niet meer aanmelden voor dit evenement.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven