Skip naar content

TCA - Let's talk about the ECHE

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 31 maart op via jouw Erasmus coördinator!

Hoger onderwijs

Wat is het?

Het NA Erasmus+ organiseert in samenwerking met het Bologna Experts team een internationale conferentie over de ECHE. Het doel van het evenement is om de ECHE (weer) tot leven te brengen. Samen met Europese collega’s gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de implementatie van de ECHE principes in de instelling?
  • Hoe zorg je ervoor dat de principes geïmplementeerd worden?
  • Wie betrek je bij de implementatie in de instelling?
  • Hoe monitoren NA’s de ECHE?
  • Is er een strategie bij NA’s/HOI’s?
  • Welke concrete verbeteringen zou je zelf willen bereiken met de implementatie van de ECHE?

Op https://salto-et.net/events/show/NL01_0425_THO_2023 vind je een gedetailleerde beschrijving.

Voor wie?

We verwachten dat gemiddeld drie hoger onderwijsinstellingen uit zo’n 20 Europese landen zullen deelnemen aan deze TCA, en daarnaast een aantal NA medewerkers uit die landen. Voor ho-instellingen uit Nederland zijn tien plaatsen (één persoon per instelling) beschikbaar voor de gehele TCA van 31 mei t/m 2 juni. Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun motivatie. Wanneer dat er meer dan tien kandidaten zijn, zullen we naast de selectie op basis van motivatie ook kijken naar de verhouding grote/kleine instellingen, hbo/wo en regionale afspiegeling.

Aan het dagprogramma op 1 juni kunnen alle Nederlandse ho-instellingen (één persoon per instelling) deelnemen. Het NA raadt zelfs aan hieraan deel te nemen. Het definitieve programma en de registratie hiervoor volgt medio april.

Praktische informatie

De conferentie vindt plaats in hotel Marriott The Hague. Het programma begint op woensdag 31 mei met een welkomstdiner en duurt tot en met de lunch op vrijdag 2 juni. Een aantal Nederlandse deelnemers zal alleen op donderdag 1 juni aan het programma meedoen. Deelname aan de conferentie is gratis.

Informatie en aanmelden

Wil je deelnemen aan het hele evenement of alleen op donderdag 1 juni? Neem dan contact op met de Erasmus coördinator van jouw eigen hogeschool of universiteit. De Erasmus coördinatoren zijn half februari per e-mail geïnformeerd over het evenement en de aanmeldprocedure. De deadline voor aanmelding is 31 maart.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl