TCA Internationale bijeenkomst Inclusie & diversiteit in de leeromgeving

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Transnational Cooperation Activity | Geef je op voor 6 juni!

  • Locatie: Nederland
  • Adres: Wageningen International Congress Centre, Wageningen
  • Aanvang:23 juni 2019
  • Eind:25 juni 2019


Van zondag 23 juni t/m dinsdag 25 juni organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training een Transnational Cooperation Activity (TCA)  in Wageningen over Inclusie & diversiteit in de leeromgeving.

Het centrale thema van deze internationale bijeenkomst is ‘de inclusieve onderwijsprofessional’. Het doel is om alle internationale deelnemers in drie dagen handvaten te bieden om diversiteit in de leeromgeving bespreekbaar te maken. Met dit seminar beoogt het Nationaal Agentschap Erasmus+ good practices uit alle onderwijssectoren te delen, crosssectoraal leren te stimuleren, nieuwe contacten te stimuleren en toekomstige partnerschappen tussen de internationale deelnemers onderling te bevorderen. 

Het programma van deze internationale bijeenkomst is interessant voor onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren. Op het driedaagse programma staat onder meer:

  • Keynote speech door historicus en pedagoog Karen Polak, coördinator van het internationale projectteam van de Anne Frank Stichting.
  • Lezing door ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid).
  • Meerdere workshoprondes, met inspirerende voorbeelden uit alle onderwijssectoren.
  • Open Space voor internationale deelnemers, om nieuwe ideeën en ervaringen uit te wisselen.
  • Impactworkshop.

Deelname:

Download direct het motivatieformulier en meld je voor donderdag 6 juni aan.

Er zijn in totaal dertig plaatsen beschikbaar voor Nederlandse deelnemers en vijftig plaatsen voor buitenlandse deelnemers. Deelnemers worden door het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training op basis van motivatie geselecteerd. Aanvullende informatie is te vinden op de website van Erasmus+

Locatie
Wageningen International Congress Centre
Lawickse Allee 9
6701 AN Wageningen

Vergoeding
De verblijfskosten in Wageningen worden grotendeels vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Voertaal
De voertaal van deze internationale bijeenkomst is Engels.

Information for international participants

Profiles of participants
Teachers, instructors and facilitators searching for ways to address the diversity issues in their classrooms or professionals working with vulnerable groups (potential applicants or projectleaders/projectcoordinators of Erasmus+).

Themes and goals of the event
The overall theme of the seminar is Inclusive Educator. The goal of the seminar is to provide participants with tools and examples of projects to address the diversity issues in the classroom or in a learning environment. With this seminar, the NA aims to share good practices, stimulate – cross-sectoral – learning and facilitate new contacts and partnerships.

Expected results
The participants go home equipped with ideas and approaches, enabling them to help their pupils, students and trainees to fulfil their potential.

More information for international participants can be found here.