Skip naar content

TCA | Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 24 maart 2023 op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Wat is het?

Dit seminar wil bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Commissie (Council Recommendation of 26 November 2013 on promoting health-enhancing physical activity across sectors) door bewustwording te vergroten en lichaamsbeweging in onderwijs en opleiding via Erasmus+ te bevorderen.

De belangrijkste doelstellingen voor dit seminar zijn:

  • Sectorale uitdagingen in kaart brengen en manieren ontdekken waarop Erasmus+ kan helpen bij het bevorderen van lichaamsbeweging in onderwijs en opleiding.
  • Samenwerking en ontwikkeling van Erasmus+ projecten aanmoedigen die gericht zijn op het bevorderen van lichaamsbeweging in onderwijs en opleiding.
  • Kennis nemen van Erasmus+ instrumenten en -initiatieven ter bevordering van een gezonde levensstijl (met name in het onderwijs) op nationaal en EU-niveau.
  • Ideeën en bestaande goede praktijken over dit onderwerp uitwisselen.

Dit seminar duurt twee dagen en begint met een (optionele) gezamenlijke deelname aan een hardloopevenement van 5 km.

Wat leer je?

De deelnemers zullen:

  • leren over het Erasmus+ programma en hoe het kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe samenwerking met betrekking tot dit onderwerp;
  • leren over Erasmus+ instrumenten en initiatieven die een gezonde levensstijl bevorderen (vooral in het onderwijs);
  • ideeën en goede praktijken over het onderwerp uitwisselen;
  • nieuwe contacten leggen voor toekomstige samenwerking;
  • een echte (amateur)sportervaring opdoen.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in de bevordering van sport, lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl in onderwijs en opleiding. Van basisschool tot hogeschool en alles daar tussenin, en of je nou wel of geen ervaring hebt met Erasmus+.

Praktische informatie

De reiskosten worden vergoed door het Nederlandse NA Erasmus+ Onderwijs & Training. De verblijfskosten (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) worden geregeld en vergoed door het Agentschap van Litouwen.

Informatie en aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan vóór 24 maart 2023 op via https://salto-et.net/events/show/LV01_0471_THO_2023 (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland drie plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 7 april 2023 informeren over de uitslag van de selectie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl