Skip naar content

TCA | The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities

Training and Cooperation Activity | Download het motivatieformulier en geef je op vóór 30 augustus 2021

Alle onderwijssectoren

The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities

primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 30 augustus 2021

Profile of participants
The seminar is targeted at cross sectoral beneficiaries i.e School Education, Higher Education, Adult Education and Vocational and Education Training, who are interested in developing stronger inclusion strategies and would like share good practices and strategies to target people with fewer opportunities. Participants should have good command of English.

Themes and goals of the event
This 2 half day (mornings) TCA will focus on providing participants with further information on the ways and means through which they can foster inclusivity within their projects and, thus develop stronger inclusion strategies. The main aim for the TCA is to further encourage inclusivity for people with fewer opportunities.

Expected results

  • Participants will be better equipped and knowledgeable to foster inclusivity within their projects.
  • Participants will develop stronger inclusion strategies.

Additional information:
TCA will be held during mornings of 19th and 20th October.

Applications are to be done through SALTO. Alternatively, the participating NAs are to share the participant details by e-mail.

Vergoedingen
Er zijn geen kosten aan dit online evenement verbonden; vergoedingen vanuit het NA Erasmus+ zijn dan ook niet van toepassing.

Procedure
Deelnemers hebben alleen recht op selectie voor deelname wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname.

Deelname
Wil je deelnemen vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Meld je dan bij voorkeur aan via de SALTO website óf vul onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland 4 plaatsen beschikbaar.

Download het motivatieformulier
docx
Motivatieformulier TCA_EU.docx

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven