TCA | Contact seminar on Language Teaching and Learning in Adult Education

Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 30 april 2020

Transnational Cooperation Activity

  • Locatie: België (Vlaanderen)
  • Adres: Leuven
  • Aanvang:28 september 2020
  • Eind:01 oktober 2020
  • Inschrijven voor:21-07-2020

Korte samenvatting

Dit contactseminar is bestemd voor alle organisaties die zich inzetten voor de verbetering van de geletterdheid en de vreemdetaalcompetenties van volwassenen in de formele en niet-formele volwasseneneducatie. Een vereiste voor deelname is dat deelnemers hun organisatie kunnen betrekken bij een partnerschap Erasmus+ (of een vervolgpartnerschap). Het doel van dit internationaal contactseminar is een bijdrage te leveren aan de uitdaging van de in de hele EU overeengekomen doelstelling dat elke Europeaan in staat moet zijn om twee vreemde talen te leren (vanaf jonge leeftijd). Hoe kunnen lerende volwassenen worden gestimuleerd om hun geletterdheid te verbeteren en/of meerdere talen te leren? Hoe kan het talenonderwijs worden verbeterd? En welke innovatieve lesmethoden wil jij graag delen met taaldocenten uit het buitenland? 

De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Vergoedingen

Momenteel is de exacte vergoeding nog niet bekend. De reiskosten zullen worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ in Nederland, de verblijfkosten waarschijnlijk door het Vlaamse NA.

Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname

Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd.

Aanvullende informatie (EN)

Profile of participants

We welcome all organisations working on the improvement of adult learners’ literacy and foreign language competences in formal or non formal adult education. The participants must be able to engage their organisation in an Erasmus+ (or its successor’s) partnership.

In order to participate actively in this contact seminar they should be fluent in English, the working language of the seminar.

Themes and goals of the event

Languages are very important in citizens’ life: they are a key to communication and social inclusion. They are very closely linked to the development of intercultural competences, critical thinking, social and civic engagement. They enhance cross-border mobility and cooperation and thus raise awareness on and understanding of the common European values. This contact seminar wants to contribute to the challenge of the EU-wide agreed goal that every European should be able to learn two foreign languages (from an early age). How can adult learners be stimulated to improve their literacy and/or learn multiple languages? How can the teaching of languages be improved – especially in multilingual classrooms/settings? Language learning happens in formal and non formal activities; how can we reach a comprehensive approach to language teaching and learning in adult education? Do CLIL, translanguaging, storytelling, gamification, escaperooms, specific online tools… contribute to effective language teaching and learning in adult education? What innovative methods do you want to share with language teachers from abroad?

Expected results

To raise the number of high quality cooperation projects sharing best practices, discussing ideas for new projects, preparing drafts of applications for the successor of the Erasmus+ programme in the domain of Adult Education about the theme of the contact seminar. 

Additional information

The programme starts on Monday 28th September (7 pm) and ends on Thursday 1st October (1.30 pm) 2020. The programme will consist of various items like ice-breakers, some formal presentations, workshops, interactive sessions… and informal parts for optimal exchange of information and experiences.

Before the conference participants will receive material on the theme and the profiles of the participating organisations via a closed community in EPALE. Participants are also requested to bring some information on their region organisation and information on their national adult education system.