TCA Contact seminar Active Citizenship in Adult Education

Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 4 augustus 2019

Transnational Cooperation Activity | Contactseminar rondom het thema 'Actief Burgerschap' voor organisaties uit de formele en non-formele volwasseneneducatie.

 • Locatie: Alden Biesen
 • Adres: België
 • Aanvang:27 november 2019
 • Eind:30 november 2019
 • Inschrijving gesloten 

Profile of participants

 • We welcome all organisations working on the improvement of adult learners’ active citizenship competences in a formal or non formal adult education sector.
 • The participants should be able to engage their organisation in an Erasmus+ KA2 Strategic Partnership.
 • In order to participate actively in this contact seminar they should be fluent in English, the working language of the seminar.

Theme and focus of the contact seminar

 • The theme is very closely linked to the development of intercultural competences and people’s participation in democratic life, their social and civic engagement through formal and non formal learning activities.
 • The focus is on raising awareness on and understanding the common European values;  the principles of unity and diversity.

Main objectives

 • To raise the number of high quality projects (especially Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships), sharing the best practices, discussing ideas for new projects, preparing drafts of new Erasmus+ Adult Education projects about the theme of the contact seminar.
 • During the contact seminar, also projects in KA1 (Learning Mobility for staff in Adult Education) can be developed.

Draft programme of the event (subject to changes):

The draft programme and practical information can be downloaded here. Participants will receive the full programme closer to the dates of the TCA.

Vergoedingen
Verblijfskosten worden niet vergoed. Reiskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland.

Procedure
Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname
Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd.