Skip naar content

TCA | Contact making seminar - Creative nature-led learning to promote well being

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 22 maart 2023 op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs

Wat is het?

Dit contactseminar is om deelnemers te inspireren om de natuurlijke omgeving te integreren in het onderwijs. Het biedt scholen uit heel Europa de kans om contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen en projecten op te zetten.

De doelstellingen van dit seminar zijn:

  • Het verkennen van kunst en natuur als krachtige omgeving voor menselijke interactie en verbinding.
  • Een ruimte creëren voor peer learning en uitwisseling tussen de deelnemers, en internationale partnerschappen opbouwen.
  • Leren over het bevorderen van welzijn door middel van de natuur.
  • eTwinning verkennen als middel om te communiceren, partners te vinden en projecten te ontwikkelen.

Voor wie?

Leerkrachten van leerlingen tussen de 5 en 12 jaar oud, van scholen die nog geen ervaring hebben met Erasmus+ projecten.

Praktische informatie

Let op: dit seminar bestaat uit twee delen: online op woensdag 19 april van 16.00 tot 17.30 uur, en fysiek van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei in Dublin. Het is verplicht om beide sessies te volgen.

De reiskosten worden vergoed door het Nederlandse NA Erasmus+ Onderwijs & Training. De verblijfskosten (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) worden geregeld en vergoed door het Agentschap van Ierland.

Informatie en aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan vóór 22 maart 2023 op via https://salto-et.net/events/show/IE01_0473_TSS_2022 (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 3 april 2023 informeren over de uitslag van de selectie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl