Skip naar content

TCA | Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning

Training and Cooperation Activity | Meld je aan via de website van salto vóór 22 mei 2022.

Alle onderwijssectoren

TCA | Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning

primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneneducatie

Training and Cooperation Activity | Geef je op vóór 22 mei 2022

Profile of participants

Practitioners from all educational sectors – school education / adult education / vocational education and training / higher education / youth are invited to register!

We welcome youth workers, adult education practitioners, trainers, learning facilitators, teachers, educators, and support staff, representatives coming from schools, higher education, adult education, and vocational training. Other enthusiasts interested in non-formal learning are welcome!

Themes and goals of the event

The Romanian National Agency started organizing Connector in 2014, aiming that the event – focused on sharing and experiencing non-formal learning methods - would become a European reference point for non-formal education. One teaser of Connector can be found here.

In a nutshell: the 7th edition of Connector aims to create a space and context where people involved in learning become familiar with and practice different non-formal learning methods to be used in inclusion & diversity contexts. A special focus will be put on how these learning methods can be used to integrate migrants and refugees, given the result of the displacement crisis that started on February 24, 2022.

In the context of the European Year of Youth and the Ukraine humanitarian crisis, our choice is a natural one and in line with the EU positioning.

Expected results

Why Connector?

Because it is a chance to become familiar with non-formal learning methods that you can afterward use in your projects or your daily learning context, with a focus on inclusion & diversity.

Because you can experience learning in an international and multicultural context.

Because learning by doing and focusing on participants' hands-on experience are the key elements of this event.

With these in mind, we will offer a large gallery of practical online workshops in order to:

  • promote non-formal learning in Europe with an emphasis on inclusion and more specifically on working with refugees and migrants;
  • create connections between non-formal learning and formal education;
  • create a collaborative space for sharing methods, instruments, practices and efficient ideas for learning (to get an idea, some of the previous editions’ methods were: debate, nonviolent communication, photovoice, forum theater, improvisation theater, storytelling, graphic facilitation, living library);
  • create a learning space with a focus on European values.

Traditionally, Connector is about networking, sharing and practice, but it’s mostly about PEOPLE getting connected!

Vergoedingen

De reiskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland; de verblijfskosten en maaltijden tijdens de TCA worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ van Roemenië.

Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Deelname

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan vóór 22 mei 2022 op via https://salto-et.net/AMP/event_single/show_public_overview/RO01_0367_TSS_2022 (log in en klik op ‘Apply’).

Er zijn voor Nederland twee plaatsen beschikbaar. Het NA zal de deelnemers uiterlijk 27 mei 2022 informeren over de uitslag van de selectie.