Skip naar content

Study Visit | Study Visit on Accreditation

11-15 maart 2024 | Geef je op vóór 31 januari 2024 | Dit studiebezoek biedt. organisaties die binnen Erasmus+ Jeugd met jongeren, jongerenclubs of jongerencentra werken mogelijkheden om praktijken en strategieën op het gebied van jongerenwerk samen te brengen, uit te wisselen en te bespreken.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het? 

Het studiebezoek heeft tot doel een platform te bieden waarop kan worden gedeeld hoe een accreditatie binnen Erasmus+ een strategisch instrument kan zijn dat ertoe bijdraagt dat organisaties jongerenwerk zien als een middel om te leren binnen de organisatie, en niet alleen als geïsoleerde activiteiten voor jongeren.

Het programma omvat bezoeken aan lokale jongerenorganisaties en activiteiten voor het opbouwen van partnerschappen, thematische werkgroepen en discussies over het gebruik van accreditatie als een strategisch instrument. Daarnaast kan het studiebezoek ook dienen als aanjager voor nieuwe ideeën en lokale projecten en om beste praktijken op het gebied van jongerenbetrokkenheid en jongerenwerk te onderzoeken en uit te wisselen.

Wat leer je?

Deelnemers zullen de projecten en methoden verkennen die worden geïmplementeerd om duurzaam jongerenwerk tot stand te brengen door kennis en ervaringen uit hun eigen landen en organisaties te delen.

De leerdoelen zijn: 

  • Kennis vergroten en nieuwe ervaringen opdoen met Erasmus+, vooral accreditatie.
  • Het bewustzijn vergroten van de manier waarop niet-formele en informele leeractiviteiten een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van veelzijdige jongeren.
  • Inzicht krijgen in hoe internationale jongerenwerkactiviteiten leerprocessen binnen de organisatie zelf kunnen creëren, waarbij de langetermijnstrategie wordt gefaciliteerd door accreditatie.
  • Een beter inzicht verwerven in de jongerenwerkpraktijken in de context van de European Charter of Local Youth Work.
  • Partnerschappen binnen de groep vormen.

Voor wie? 

Dit studiebezoek is bedoeld voor organisaties die interesse hebben in accreditatie binnen Erasmus+. Lees hier wie in aanmerking komt voor zo'n accreditatie.

Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: 

  • Nieuwkomersorganisaties in het kader van Erasmus+, maar bekend met de actie jongerenuitwisseling;
  • Organisaties met minder ervaring met accreditatie of interesse in het aanvragen van accreditatie.

En die klaar zijn om hun eigen ervaringen met strategisch werken binnen (internationaal) jongerenwerk te delen en uit te wisselen

Ervaring met gemeentelijk jongerenwerk is een pluspunt.

Praktische informatie en kosten

De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens de training. Er is plek voor 15 deelnemers. 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 31 januari via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 12 februari hoor jij of je bent geselecteerd.