Study visit for school leaders - the role of school leaders in the professional development of teachers

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Transnational Cooperation Activity | Aanmelden niet meer mogelijk |

  • Locatie: Zweden
  • Adres: Stockholm
  • Aanvang:14 mei 2019
  • Eind:16 mei 2019

Profile of participants
School Leaders, trainers of School Leaders.

Themes and goals of the event
Theme: The role of school leaders in the professional development of teachers.

Target Group: School leaders and educators of school leaders.

Study Visits to different schools and organisations. Information about the compulsory, statal headmasters’ education for all headmasters in Sweden. Different topics such as carrier reforma, teachers professionalisation, attractiveness for teachers, entrepreneurship, democratic thinking linked to this theme.

Expected results
Exchange of experience, finding ideas for qualitative professional development of teachers.

Additional information:
Study Visit. The final selection of participants will be made by the Swedish NA.

Vergoedingen
De reiskosten worden vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ en de verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ van Zweden.

Procedure
Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname
Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd.