Skip naar content

Save the date! Informatiebijeenkomst Erasmus+ call 2022

Op 18 november 2021 organiseren wij een online informatiebijeenkomst over de Erasmus+ call van 2022, voor de decentrale acties. Deze bijeenkomst is gericht op scholen en instellingen uit alle onderwijssectoren. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Alle onderwijssectoren

Voor de volgende sectoren behandelen we de onderstaande Key Actions:

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie:

  • Individuele mobiliteit ( KA121 en KA122)
  • Cooperation Partnerships (KA220) en Small Scale Partnerships (KA210)

Hoger Onderwijs:

  • Individuele mobiliteit binnen en buiten Europa (KA131 en KA171)
  • Cooperation Partnerships (KA220)