The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET

Middelbaar beroepsonderwijs
Gepubliceerd op: 18 maart 2018

Transnational Cooperation Activity | Opgeven is niet meer mogelijk

 • Locatie: Kopenhagen
 • Adres: Denemarken
 • Aanvang:18 juni 2018 - 9:00
 • Eind:20 juni 2018 - 13:00

Profile of participants

European guidance counsellors working in relation to IVET, guidance practitioners both at lower secondary schools and at IVET colleges.

Themes and goals of the event

 • Presentation of the Danish education and guidance system with focus on IVET.

 • Discussion of the situation of IVET in the participating countries.  

 • Exchange of experiences and practical examples : How to strengthen the attractiveness of IVET and to increase the number of young VET students?

 • Presentation of a Danish project: “Trained for the Future” – an initiative supported by the social partners in order to engage more young persons in IVET. 

 • Visit to three Youth Guidance Centres with different roles in the project.

 • Presentation of the Danish Campaign “Hands-on” launched by the social partners to engage more young people in industry. 

 • Higher awareness of the role of guidance counsellors in relation to IVET.

 • Internationalization among VET schools and Guidance Centres (focused primarily on internationalization within Erasmus+ programme'.

 • Cross-sectoral cooperation within Compulsory school and VET sector.

Expected results

 • Discussions and focus on an important challenge of IVET in many countries.
 • Networking, sharing experience.

 • Inspiration for the future work and European projects on the topic.

Preliminary programme of event

7th  May – 09:00 – 16:00 – Introduction  and presentations, given by two Danish ministries and the social partners on the topic: “The role of guidance in the transition from primary and lower secondary school to IVET”.  Also a presentation of the campaign: “Hands-on”, to engage more youngsters in the industry. Social evening and networking, dinner.

8th  May – 9:00 – 16:00 – Bus trip outside Copenhagen to meet with 3 Danish Youth Guidance Centres, actively involved in promoting IVET to young pupils and to strengthen the knowledge and the attractiveness of IVET.  Evening: Dinner.

9th  May – 9:00 – 13:00 – “Hands-on” – a campaign to attract more students to IVET, launched by the social partners within the industry. Workshops, evaluation. 13:00 – 14:00 lunch, departure.

Vergoedingen

De reis- en verblijfskosten worden vergoed door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland. 

Procedure

Deelnemers hebben alleen recht op de vergoeding van de kosten wanneer de daarvoor bestemde formulieren zijn gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de financiële afwikkeling.

Deelname

Wil je deelnemen en gebruikmaken van de vergoeding vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+? Vul dan het motivatieformulier tijdig in.

Er is voor de mbo-sector één plaats voor deelname gereserveerd.