Skip naar content

Online voorlichting Erasmus+ accreditaties (KA120)

Op woensdag 28 juni vindt online een voorlichting plaats over Erasmus+ Accreditatie (KA120).

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning die behaald kan worden door organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Geaccrediteerde organisaties hoeven niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen: een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende. De eerstvolgende deadline om een Erasmus Accreditatie aan te vragen voor jouw organisatie is 19 oktober 2023.

Tijdens de online sessie op 28 juni vertellen wij over de accreditatie en hoe deze kan worden aangevraagd. De sessie is bedoeld voor de sectoren primair- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Aan het eind van de sessie is het mogelijk om per sector vragen te stellen en meer informatie te krijgen.

Wil je alvast meer weten? Zie dan de informatie op onze website: Wat is een Erasmus Accreditatie? | Erasmus+ (erasmusplus.nl)

Via onderstaande deelnameknop heb je direct toegang tot de online voorlichting (via Microsoft Teams). Meld je wel eerst aan via onderstaande aanmeldknop.