Skip to main content

Online training | Youth voice through a European digital radio

12 - 18 april 2021 | Geef je op voor 15 maart | Een online training in het geven van een digitale stem aan jongeren

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'Youth voice through a European digital radio' is een langetermijntraject dat erop gericht is om jongeren een stem te geven, te laten participeren en ruimte te bieden aan hun persoonlijke en culturele ontwikkeling via digitale communicatiemiddelen. Het traject bestaat uit deze training en een Partnership Building Activity (PBA).

Wat leer je?

Deze training is er o.a. op gericht om de vaardigheden en technische expertise van deelnemers te ontwikkelen, zodat zij hun eigen stem, mening en elke vorm van actieve particpatie kunnen uiten. Andere doelstellingen van de training zijn:

  • het ontwikkelen van (nieuwe vormen van) actieve jongerenparticipatie;
  • het uitwisselen van ideeën en praktijkvoorbeelden;
  • het bijdragen aan het Europese saamhorigheidsgevoel en het versterken van Europese waarden;
  • het bijdragen aan de totstandkoming van een Europese jongerencommunity;
  • het in kaart brengen van nieuwe en bestaande jongerenradio's.

Voor wie?

De training is o.a. bedoeld voor jongerenwerkers, personen uit de (digitale) radiowereld, EuroPeers en leden van jongerenbewegingen.

Praktische informatie

De training vindt online plaats van 12 t/m 18 april. Zorg ervoor dat je een apparaat met betrouwbare internetverbinding, microfoon en camera ter beschikking hebt. Er wordt Engels gesproken tijdens de training. Deelname is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 15 maart 2021 via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 29 maart hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mireille Unger via m.unger@nji.nl of telefonisch via 030-2306580.