Skip naar content

Online training | Quest4Quality: the online version of ATOQ

1 - 21 juni 2021 | Geef je op voor 16 mei | Een online training over het organiseren van kwalitatief goede jongerenuitwisselingen.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

'Quest4Quality' is de online versie van de ATOQ: een training waarbij organisatoren van jongerenuitwisselingen op een niet-formele wijze worden ondersteund in het analyseren en reflecteren op hun uitwisselingen en zo de kwaliteit ervan de verhogen. 

Wat leer je?

Tijdens deze training worden de verschillende aspecten van kwaliteit in jongerenuitwisselingen behandeld. De doelstellingen van deze training zijn o.a.: 

  • het kritisch reflecteren op voorgaande ervaringen met jongerenuitwisselingen;
  • het behandelen van de impact van jongerenuitwisselingen jongeren, organisaties en de community;
  • het reflecteren op de waardes van jongerenwerk en -uitwisselingen, en het concreet implementeren ervan;
  • het analyseren van theorie en praktijk met betrekking tot jongerenparticipatie, samenwerking met partners, intercultureel leren, het verspreiden van resultaten etc.  

Voor wie?

De training wordt georganiseerd voor een ieder die:

  • deelgenomen heeft aan een jongerenuitwisseling, of direct betrokken was bij het zenden en ontvangen van jongeren als organisator of groepsleider;
  • direct betrokken was bij het ontwerpen en indienen van een projectaanvraag (afgewezen of toegekend);
  • de organisatie of het logistieke aspect van een jongerenuitwisseling heeft gemanaged;
  • in de toekomst (betere) jongerenuitwisselingen wilt organiseren.

Waar en wanneer?

De training vindt online plaats van 1 t/m 21 juni 2021 en bestaat uit zes webinars. Op deze pagina vind je de programmering van de webinars. Aanmelden kan tot 16 mei. Op 10 mei hoor je of jij bent geselecteerd. 

Praktische informatie en kosten.

Er is geen eigen bijdrage voor deze training. Zorg ervoor dat je een apparaat met betrouwbare internetverbinding, microfoon en camera ter beschikking hebt. Er wordt Engels gesproken tijdens te training.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot online aanmelden vind je op de website van SALTO-YOUTH. Eenmalige registratie is hiervoor noodzakelijk. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mireille Unger via m.unger@nji.nl.