Skip naar content

Online training | EYE Liner

9 - 18 april | Geef je op voor 18 maart | Een online training over jongerenuitwisselingen binnen het programma Erasmus+ Jeugd.

Jeugd & jongerenwerk

Waar gaat de training over?

Voorheen bekend als 'EYE Opener', is dit een training die is omgedoopt tot 'EYE Liner' en met een online programma op zoek gaat naar de kansen en uitdagingen van moderne en toekomstige jongerenmobiliteit. Doelstellingen van de training zijn o.a.:

  • Informatie verstrekken over jongerenuitwisselingen binnen Erasmus+ Jeugd;
  • In groepsverband een leerervaring bieden over het opzetten van een jongerenuitwisseling;
  • Ontwikkelen van basisvaardigheden en -kennis voor het organiseren van een jongerenuitwisseling;
  • Vergroten van het begrip over niet-formeel leren en de participatie van jongeren in het leren;
  • Onderzoeken van de rol van een groepsleider in het leerproces van jongeren;
  • Vergroten van de actieve participatie van jongeren in het plannen van een uitwisseling.

Voor wie?

Jongerenwerkers, jongerenleiders en jongeren.  Deelname is in teams van één jongerenwerker - of leider en één of twee jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

Het feit dat ook jongeren mee mogen doen geeft het proces een hele nieuwe dynamiek. Jongeren ontwikkelen zelf kennis op het gebied van projectontwikkeling en de samenwerking tussen jongeren en volwassenen wordt verbeterd. Sommige taken worden in nationale teams gedaan, andere in jongeren/volwassenen teams en de resultaten worden vergeleken. De training verzamelt bewijzen voor de competenties van jongeren in het plannen van hun eigen projecten.

Praktische informatie

De online training vindt online plaats van 9 tot 18 april. Zorg ervoor dat je een apparaat met betrouwbare internetverbinding, microfoon en camera ter beschikking hebt. Er wordt Engels gesproken tijdens te training. Deelname is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 18 maart 2021 2021 via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 25 maart hoor je of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Mireille Unger via  m.unger@nji.nl of telefonisch via 030-2306580.