Skip naar content

Online TCA | Erasmus+ Alumni Students as Ambassadors

Training and Cooperation Activity | Download het motivatieformulier en geef je op vóór 16 april 2021!

Hoger onderwijs

Profile of participants

  • Higher education students
  • Higher education staff working with student mobility
  • NA staff

Themes and goals of the event 

  • Bringing together students to share ideas on how to inspire and encourage student peers to participate in Erasmus+ mobility.
  • Inspiration for mobility coordinators on how to use student ambassadors to promote exchange studies.

Expected results

  1. Student ambassadors are equipped with tools that can be utilized in their work in promoting student mobility and shared among their peers. 

  2. Best practices are disseminated on how HEI’s can promote student mobility by using Erasmus alumni according to the standards in the new ECHE.

Additional information

We are currently searching best practices to be shared at the event.

Please register your best practice example in the following questionnaire by April 1.

Overige informatie van het Nationaal Agentschap Erasmus+

Vergoedingen

Niet van toepassing (kosteloos online event).

Procedure

Aanmeldingen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer het daarvoor bestemde formulier is gebruikt. Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor deelname en verslaglegging.

Deelname

Wil je actief deelnemen aan dit evenement en een bijdrage leveren vanuit Nederland? Vul dan onderstaand motivatieformulier tijdig in en stuur deze naar de betreffende contactpersoon.

Er zijn voor Nederland vijf plaatsen aangevraagd.

Download het motivatieformulier!
docx
Motivatieformulier TCA

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven