Skip naar content

Online infosessie KA2- Cooperation Partnerships en Small-scale Partnerships

14 september 2021, 15.00 - 17.00 uur

Wil je graag samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen? Meld je dan aan voor een informatiesessie over KA2. Binnen de actielijn KA2 is globaal een onderscheid te maken in Cooperation Partnerships (min 3 partners uit 3 programmalanden) en Small-scale Partnerships (min. 2 partners uit 2 programmalanden) en in de verschillende onderwijsvelden: primair en voortgezet onderwijs, middelbaarberoepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneducatie. Kies in het aanmeldformulier de optie die op jouw project (het meest) van toepassing is.

Ben je al goed op de hoogte van het programma? Bezoek dan een inloopspreekuur voor algemene vragen of plan een adviesgesprek om met een medewerker van het NA op projectniveau uit te wisselen.*

Alle onderwijssectoren

Programma per sector:

Po/vo
15.00-16.00 Cooperation Partnerships
16.00-17.00 Small-scale Partnerships


Mbo:
15.00-16.30 Cooperation Partnerships en Small-scale Partnerships

Ve:
15.00-16.00 Small-scale Partnerships

Ho:
15.00-16.30 Cooperation Partnerships

Aanmelden kan t/m 10 september 2021.

* Adviesgesprekken zijn in te plannen via de volgende e-mail adressen per sector:
povo@erasmusplus.nl   
mbo-sector@erasmusplus.nl 
ho@erasmusplus.nl 
ve@erasmusplus.nl