Skip naar content

Online informatiebijeenkomst Erasmus+ Call 2023 (ho)

Op 10 november 2022 organiseren wij een online informatiebijeenkomst over de Erasmus+ Call 2023, voor de decentrale acties. Deze bijeenkomst is gericht op organisaties en instellingen actief in het hoger onderwijs. Meld je nu aan!

Hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs behandelen we de onderstaande Key Actions:

  • Individuele mobiliteit binnen en buiten Europa (KA131 en KA171)
  • Cooperation Partnerships (KA220)

Programma

13:45-14:00 uur: Welkom en korte introductie over het programma Erasmus+

In deze inleiding stellen we het team aan je voor en geven we algemene informatie over de doelstellingen, prioriteiten en mogelijkheden van het subsidieprogramma Erasmus+.

14:00-15:00 uur: KA131 – Individuele mobiliteit

In deze sessie gaan wij nader in op de prioriteiten, regels en aanvraag van de individuele mobiliteit Call 2022. Binnen de actielijn KA131 is het mogelijk subsidie aan te vragen voor uitgaande mobiliteit van studenten en stafleden naar programmalanden, en in beperkte mate naar niet met het programma geassocieerde derde landen.

15:00-15:10 uur: pauze

15:10-16:05 uur:  KA171  – Individuele mobiliteit buiten Europa (International Credit Mobility)

In deze sessie gaan wij nader in op de prioriteiten, regels en aanvraag van de individuele mobiliteit buiten Europa Call 2023. Binnen de actielijn KA171 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de mobiliteit van studenten en stafleden naar niet met het programma geassocieerde derde landen. Binnen deze actie zijn er zowel mogelijkheden voor inkomende als voor uitgaande mobiliteit. De mogelijkheden en het beschikbare budget kunnen per regio verschillen.

Let op: KA1-projecten kunnen alleen worden aangevraagd en uitgevoerd door hogeronderwijsinstellingen die in het bezit zijn van een charter. De aanvraag loopt altijd via de Erasmus Coördinator van jouw hogeronderwijsinstelling.

16:05-16:15 uur: pauze

16:15-17:10 uur: KA220 - Cooperation Partnerships (hoger onderwijs) 

In deze sessie gaan wij nader in op de prioriteiten, de regels en aanvraag van de Cooperation Projects (voorheen Strategische partnerschappen) Call 2023.

Let op: in principe kunnen alle publieke en private organisaties die officieel in Nederland geregistreerd zijn een KA2 aanvraag indienen of als partner deelnemen. Hogeronderwijsinstellingen dienen voor deelname in het bezit te zijn van een charter.

 

 

De aanmelding voor deze online informatiebijeenkomst is gesloten. Wil je toch graag deelnemen op 10 november? Stuur dan een e-mail naar info@erasmusplus.nl.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven