Skip naar content

Online informatiebijeenkomst Erasmus-accreditatie

Op 7 juni organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ een online informatiebijeenkomst over de call voor een Erasmus-accreditatie. Deze bijeenkomst is gericht op instellingen in alle betreffende sectoren.

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Tijdens deze online bijeenkomst zal er tijdens het plenaire gedeelte een algemene introductie over de Call voor Erasmus Accreditatie worden gegeven, waarna de sectoren apart meer sectorspecifieke informatie zullen ontvangen en ook de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. 

Aanmelding is mogelijk tot 5 juni.

Wat is een Erasmus Accreditatie?

Met een accreditatie hoeft een organisatie of instelling niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget is dan voldoende. Een Erasmus-accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst dus makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven