Skip naar content

Online Info Session | Erasmus+ Virtual Exchanges - Call 2023

Join this online information session on Erasmus+ Virtual Exchanges, focusing on the Call 2023. This online session will be in English.

Hoger onderwijs Jeugd & jongerenwerk

EN

About this online info session

Erasmus+ Virtual Exchanges consist of online people-to-people activities that promote intercultural dialogue and the development of soft skills. They enable any young person to access high-quality international and intercultural education (both formal and non-formal) without physical mobility.

Virtual exchanges take place in small groups and are always moderated by a trained facilitator. They should be easily integrated into (non-formal) youth projects or higher education courses. Virtual exchanges can attract participants from both sectors. All projects involve organizations and participants from both EU and non-EU countries belonging to specific regions (e.g. Western Balkans, Eastern Partnership Countries etc).

The online session is organized by the National Agency Erasmus+ in cooperation with the Executive Agency EACEA responsible for the Erasmus+ Virtual Exchanges. The aim of the session is to provide insight into the characteristics of the action and the opportunities it offers for Dutch higher education institutions and youth organizations. 

This session is intended for staff involved in developing and implementing Erasmus+ project proposals. If you are preparing a project proposal leading up to the Call 2023 and/or want to learn more about Erasmus+ Virtual Exchanges, don't miss this session!

Join us on November 15!

Registration is not necessary. With the button below you can participate directly on November 15. 

The online session will be in English. If you have specific questions for this online session, please contact Program Advisor Madalena Pereira.

NL

Over deze informatiesessie

De Erasmus+ Virtual Exchanges bestaan ​​uit online activiteiten van mens tot mens die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills bevorderen. Ze maken het voor elke jongere mogelijk om zonder fysieke mobiliteit toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit (zowel formeel als niet-formeel).

Virtuele uitwisselingen vinden plaats in kleine groepen en worden altijd gemodereerd door een getrainde facilitator. Ze moeten gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in (niet-formele) jeugdprojecten of cursussen voor hoger onderwijs. Virtuele uitwisselingen kunnen deelnemers uit beide sectoren aantrekken. Bij alle projecten zijn organisaties en deelnemers betrokken uit zowel EU als uit landen buiten de EU behorend tot specifieke regio’s (bijvoorbeeld Western Balkan, Eastern Partnership Countries etc).

De online sessie wordt georganiseerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ in samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur EACEA dat verantwoordelijk is voor de Erasmus+ Virtual Exchanges. Het doel van de sessie is om inzicht te geven in de kenmerken van de actie en de mogelijkheden die zij biedt voor de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en jeugdorganisaties.

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van projectvoorstellen Erasmus+ op centraal niveau en/of bij de faculteit/afdeling. Als je een projectvoorstel Erasmus+ aan het voorbereiden bent in het kader van de Call 2023 en/of meer wil leren over de actie, dan wil je deze sessie niet missen!

Volg deze online sessie op 15 november!

Aanmelden is niet nodig. Via onderstaande button kun je direct deelnemen op 15 november. De deelnamelink naar de online sessie volgt op deze pagina.

De voertaal van deze online sessie is Engels. Als je specifieke vragen hebt voor deze online sessie, neem dan contact op met programma-adviseur Madalena Pereira.