Skip naar content

Online Info Session | Erasmus+ Capacity Building in Higher Education - Call 2023

Join this online information session on Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education, focusing on the Call 2023. This online session will be in English.

Hoger onderwijs

EN

About this online info session

The Capacity Building in Higher Education (CBHE) action supports international cooperation projects based on multilateral partnerships between organisations active in the field of higher education. It supports the relevance, quality, modernisation and responsiveness of higher education in third countries not associated to the Erasmus+ programme for socio-economic recovery, growth and prosperity.

This online information session is organized by the National Agency Erasmus+ in cooperation with the EACEA Executive Agency responsible for the Capacity Building In Higher Education action. The purpose of the session is to provide insight into the features of the action and the opportunities it offers to higher education institutions.

This session is intended for staff involved in developing and implementing KA2 project proposals with Erasmus+ funding. You will learn about the CBHE action and hear from a project coordinator about his experience. If you are preparing an application CBHE for the call 2023 and/or want to learn more about the action, don't miss this session!

Online session November 7

We hosted an online session on this subject on November 7th. You can find the presentation at the bottom of this page. 

If you have specific questions about this online session, please contact Program Advisor Madalena Pereira.

NL

Over deze informatiesessie

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs. Het ondersteunt de relevantie, kwaliteit, modernisering en responsiviteit van het hoger onderwijs in derde landen die niet zijn aangesloten bij het Erasmus+-programma. De actie draagt bij aan sociaal-economisch herstel, groei en welvaart.

De online informatiesessie wordt georganiseerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ in samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur EACEA. 

Het doel van de sessie is om inzicht te geven in de kenmerken van de actie en de mogelijkheden die zij biedt voor hogeronderwijsinstellingen. 

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van KA2 projectvoorstellen Erasmus+ op centraal niveau en/of bij de faculteiten. Je leert meer over de actie CBHE en luistert bijvoorbeeld naar de ervaringen van een projectcoördinator. Als je een aanvraag CBHE aan het voorbereiden bent in het kader van Call 2023 en/of meer wil leren over de actie, dan wil je deze sessie niet missen!

Online sessie op 7 november

Op 7 november was er een online sessie over dit onderwerp. De presentatie vind je hierna.   

Heb je nog specifieke vragen voor deze online sessie, neem dan contact op met programma-adviseur Madalena Pereira.

Download de presentatie:
pptx
Presentatie 7 november CBHE