Skip naar content

Online conferentie ‘Facilitering Bologna Tools in the Higher Educational Area’

De afgelopen twee jaar is er door het team van Nederlandse Bolognaexperts en het Nationaal Agentschap Erasmus+ samen met de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen gewerkt aan de verdere implementatie van de Bolognadoelstellingen en bijbehorende instrumenten.  Dit hebben we gedaan in het kader van het Erasmus+ KA3 project FaBoTo+: Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations

Tijdens deze online conferentie (voertaal: Nederlands) zal er eerst worden vooruitgeblikt naar de uitdagingen waar het hoger onderwijs de komende jaren voor staat als het gaat om internationalisering. In het tweede deel gaan we actief aan de slag met de Bologna-instrumenten en de vraag hoe je die zo efficiënt mogelijk kunt implementeren in de eigen instelling en hoe invulling te geven aan de nieuwe prioriteiten van het nieuwe Erasmus programma: in acht workshops gaan we dieper in op onderwerpen zoals de course catalogue, de ECTS grading table, het diploma supplement en erkenning. Ook kun je meepraten over de concretisering van de nieuwe prioriteiten zoals die worden genoemd in het nieuwe Erasmusprogramma. We bouwen voort op de webinars die in september en oktober plaatsvinden.

Hoger onderwijs

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in de internationalisering in het hoger onderwijs in de volle breedte!  
 

Programma
13:45 - 14:00 uur: inloop

14:00 - 14:50 uur: plenaire sessie

14:50 - 14:55 uur: pauze

14:55 - 15:35 uur: workshopronde 1 - keuze uit 8 sessies

15:35 - 15:40 uur: pauze

15:40 - 16:20 uur: workshopronde 2 - keuze uit 8 sessies

16:20 - 16:30 uur: plenaire afsluiting
 

Workshoprondes
Elke workshop wordt twee keer gegeven. Hieronder vind je de uitleg wat de workshops inhouden.


Thema 1: Uitleg Bologna instrumenten  

Diploma supplement

Sinds de invoering van het DS is het van nut voor de student om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding of om bij een eerste baan elders nadere info over de gevolgde opleiding te kunnen geven. 

Introductie van het DS en instructie bij het opstellen van een correct DS gevolgd door een Q&A sessie met ruimte voor concrete implementatie vragen. 

Grading table

Cijferen is overal verschillend. Cijferen is cultuur. Cijfers uit verschillende landen vergelijken is sinds de technische benadering in 2015 veel cultuurneutraler geworden. Toch worstelen instelling nog steeds met allerlei implementatie- en omzettingsvragen. Ook in het klaslokaal zijn cijfers niet altijd wat het schijnt. In deze workshop wordt ingegaan op die vragen en op het bewust worden van cijferculturen. Introductie over de grading table en de belangrijkste aandachtspunten bij het maken van een grading table, gevolgd door een Q&A sessie met ruimte voor concrete implementatie vragen. 

Course catalogue

Een overzicht van de te volgen vakken en het kunne zien hoe een opleiding is opgebouwd is van belang voor het uitwisselen van studenten. De course catalogue helpt daarbij en het is ook een vitaal onderdeel in het ECHE.   

Recognition

De verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot nieuwe manieren om competenties te kunnen waarderen en beoordelen. 

Introductie over automatische erkenning en erkenning van micro-credentials, gevolgd door een Q&A sessie met ruimte voor concrete implementatie vragen. 

 

Thema 2: Prioriteiten Erasmus 2021-2027 

Steps to implement digital mobility management  

Erasmus goes digital, maar hoe dan? Met een App, zonder Paper. We delen ervaringen over de digitale samenwerking.   

Aan de hand van 1 of 2 praktijk casussen gaan we dieper in op deze nieuwe prioriteit. 
 

Promoting environmentally friendly practices   

Universiteiten en hogescholen zijn zich steeds meer bewust van hun aandeel in het probleem van klimaatverandering. Er zijn dan ook diverse initiatieven gestart om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen:Allemaal met de trein op exchange? Wat is er nodig voor Green Mobility?  

Aan de hand van 1 of 2 praktijk casussen gaan we dieper in op deze nieuwe prioriteit. 

Participation of individuals with fewer opportunities

Hoe kunnen we binnen internationalisering meer aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Wat vraagt inclusief internationaliseren? Aan de hand van 1 of 2 praktijk casussen gaan we dieper in op deze nieuwe prioriteit. 

Civic engagement before, during and after participation in mobility

‘Breaking the bubble’: We kunnen we behalve taalcursussen en buddy-programma’s nog meer doen om internationale studenten in verbinding te brengen met de samenleving.  

Aan de hand van 1 of 2 praktijk casussen gaan we dieper in op deze nieuwe prioriteit. 

 

The FaBoTo+ project Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations is co-funded by the Erasmus+ programme