Multiplier Event Inclutrain - Opleiden tot een nog uit te vinden beroep, hoe doe je dat?

Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 1 augustus 2019

Het project 'Inclutrain - Persoonsgerichte beroepsopleiding voor mensen met een ondersteuningsvraag' nodigt geïnteresseerden uit voor een Multiplier Event op 8 november 2019 in Vorden.

  • Locatie: Urtica de Vijfsprong
  • Adres: Reeoordweg 2, Vorden (NL)
  • Aanvang:08 november 2019 - 10:00
  • Eind:08 november 2019 - 15:00

Over het Multiplier Event op 8 november 2019:

"In het project Inclutrain werken we aan een methodiek die helpt aan te sluiten bij wat iemand wil (worden). Uitgangspunt hierbij is de individuele handelingsimpuls en hoe deze zichtbaar wordt in de individuele handeling en (werk)biografie. Er kan zo een nieuw, bij die mens passend, beroep en beroepsbeeld ontstaan. Enkele werkwijzen zullen beoefend en inspirerende voorbeelden gedeeld worden op deze dag. We beginnen de dag met een korte introductie en springen in het diepe met oefeningen en opdoen van ervaringen. In de middag staan op het programma o.a. inhoudelijke bijdragen en reflectie op wat we aan het doen en leren zijn."

Voor wie?

Het Multiplier Event van Inclutrain is bedoeld voor werkleiders, woonbegeleiders, GZ-psychologen, re-integratie-medewerkers, mensen met een hulpvraag, mede-werkers zorgkantoor, leidinggevenden en andere geïnteresseerden.

Spreekt de methodiek je aan? Kom dan naar het event! 

Programma en aanmelding

Het project is in 2017 gestart en zal medio 2020 worden afgerond. 

Aanmelden kan via h.poppenk@urticadevijfsprong.nl. De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.