Monitoringsbijeenkomst KA2

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 29 juni 2020

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de projectcoördinatoren van reeds lopende KA2-projecten Erasmus+ in het mbo en de volwasseneneducatie.

  • Aanvang:27 oktober 2020
  • Eind:27 oktober 2020

De jaarlijkse monitoringsbijeenkomst is dit jaar op 27 oktober 2020. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de projectcoördinatoren van reeds lopende KA2-projecten Erasmus+ in het mbo en de volwasseneneducatie. Tijdens de bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen en expertise én leren van elkaar centraal.

Alle betrokken projectcoördinatoren ontvangen een persoonlijke uitnodiging met alle details. 

Reserveer 27 oktober in je agenda!

Deelname aan deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van deelname aan het programma Erasmus+. Er wordt informatie gedeeld die van belang is voor een goede uitvoering van jouw project. 

Ben je zelf verhinderd? Zorg dan s.v.p. voor een vervanger.