Mentortraining European Solidarity Corps

Jeugd & jongerenwerk

21 en 22 maart 2019 | Geef je op voor 1 maart | Een training voor mentoren binnen het Europees Vrijwilligerswerk.

  • Locatie: De Glind
  • Aanvang:21 maart 2019 - 12:00
  • Eind:22 maart 2019 - 14:00

Tijdens een Europees Vrijwilligerswerk-project is er - naast het actief bijdragen aan passende activiteiten binnen de gastorganisatie - veel aandacht voor de leerervaring van de jongeren. Een groot deel van de On Arrival- en de Midterm-trainingen van de vrijwilligers is hierop gericht. Mentoren spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de jongeren tijdens dit leerproces. Vandaar dat het Agentschap zowel tijdens de accreditatie als bij de beoordeling van het projectvoorstel aandacht heeft voor de manier waarop de vrijwilligers tijdens hun vrijwilligersperiode worden begeleid.

Om nieuwe mentoren en mentoren in startende organisaties op weg te helpen, organiseert het Agentschap in maart 2019 wederom een mentortraining.

De training vindt plaats in De Glind en start rond lunchtijd op 21 maart en eindigt na de lunch op 22 maart. Tijdens de training komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor mentoren, zoals "Hoe ziet een jaar als Europees vrijwilliger eruit?" en "Hoe ga je om met bepaalde situaties tijdens het vrijwilligerswerk?". Naast de echt op de begeleiding van de jongeren gerichte onderwerpen wordt er ook aandacht besteed aan zaken als intercultureel leren en de doelstellingen van het programma Erasmus+ Jeugd.

De training is verplicht voor alle mentoren van organisaties die voor het eerst een accreditatie hebben ontvangen in 2017 en 2018. Daarnaast adviseren wij ook nieuwe mentoren van projecten die al langer Europese vrijwilligers ontvangen om deel te nemen.

In totaal is er plek voor 20 deelnemers.

De volgende mentortraining vindt plaats op 31 oktober en 1 november.