Kick-offbijeenkomst Strategische partnerschappen (KA2) Call 2020 mbo-ve

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie
Gepubliceerd op: 29 juni 2020

Save the date!

  • Aanvang:15 september 2020
  • Eind:15 september 2020

Op dinsdag 15 september 2020 organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training de jaarlijkse kick-offbijeenkomst voor de toegekende projecten van Call 2020 binnen Strategische partnerschappen (KA2) voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Naast informatie over de verwachtingen en verplichtingen ten aanzien van het projectmanagement, is er uiteraard ook aandacht voor een inhoudelijke component. Heb je een KA2-aanvraag ingediend onder één van deze actielijnen? Houd dan deze datum alvast vrij in je agenda!

Meer informatie volgt - save the date!

In augustus verwachten we de aanvragers te kunnen informeren over de uitslag van de beoordeling. Daarna volgt een persoonlijke uitnodiging voor de kick-offbijeenkomst met precieze tijd en locatie.